Personalhuset Staffing Group AS åpner kontor i Tromsø.

1 juni 2016 åpner Personalhuset Staffing Group nytt kontor i Tromsø. Her er vi lokalisert i kontorfellesskapet FLOW i gamle Mack-bygget. 

Personalhuset hadde kontor i Tromsø inntil høsten 2012, og har siden da driftet kunder i Tromsø fra vårt kontor i Bodø.

«Nord-Norge er en region i sterk vekst, og det er viktig og riktig for oss å gjenetablere oss i Tromsø» - sier regionsjef Christine Bøckmann-Wilson. 

Personalhuset Nord-Norge er en stor aktør i det pedagogiske segmentet, i tillegg til service, lager & logistikk, samt kontor, administrasjon og regnskap. 

Vår visjon er å være avgjørende for våre kunders suksess, og vi jobber hardt for å levere kvalitet i alle våre prosesser.

Kontoret i Tromsø vil inngå i vår region Nord-Norge, og driftes lokalt av Nina Brandt Nilsen. Les her for mer informasjon om våre nye medarbeider

Det er viktig for oss å være tilstede der kundene våre er, og vi håper at vi vil bli godt mottatt i Tromsø.

Vi ønsker både Nina og vårt nye kontor hjertelig velkommen inn i Personalhuset familien. 

For mer informasjon ta kontakt med:

Christine Bøckmann Wilson
Regionsjef Nord-Norge
Mobil: 901 47 897
E-post

Nina Brandt Nilsen
Rådgiver Tromsø
Mobil: 984 11 614
E-post

Avdeling Tromsø
Storgata 5 (4.etg.gamle Mack-bygget)
9008 Tromsø