Ny kunde: Vest-Agder fylkeskommune

Personalhuset Staffing Group inngår rammeavtale med Vest-Agder fylkeskommune innen rekrutteringstjenester.   

Bilde: Personalhuset Staffing Group signerte rammeavtalen med Vest-Agder fylkeskommune 23.08.2016.  Fv. Jan Pedersen, Daglig leder Personalhuset Sørlandet, og Odd Joar Svensson, Organisasjonssjef Vest-Agder fylkeskommune.

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Search & Selection tildelt en rammeavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Formålet med rammeavtalen er å bistå fylkeskommunen med tilgang på kvalifisert rekrutteringsbistand i ansettelsessaker der fylkeskommunen finner dette nødvendig.

Våre Search & Selection konsulenter skal være ledelsens rådgivere, tilretteleggere og støttespillere i rekrutteringsprosessen. I de enkelte rekrutteringsoppdragene vil vi bistå i hele eller deler av prosessen. 

«Det gleder oss at vi er valgt som leverandør til Vest-Agder fylkeskommune. Dette er en viktig seier, og vi ser virkelig frem til å bistå med våre skreddersydde rekrutteringstjenester i tiden som kommer», sier Jan Pedersen, Daglig leder Personalhuset Sørlandet.

Gjennom anbudskonkurransen har Vest-Agder fylkeskommune identifisert Personalhuset Search & Selection som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Innen tildelingskriteriene løsningsforslag, gjennomføringsevne og oppgaveforståelse hadde Personalhuset samlet sett levert det beste tilbudet.

I evalueringen skriver oppdragsgiver blant annet: «Personalhuset har levert en god og grundig beskrivelse av deres løsning for gjennomføring av rekrutteringsprosessene».

Rammeavtalen gjelder fra 23. august 2016 og varer i to år. Rammeavtalen kan deretter fornyes en eller flere ganger i ytterligere to år.

Vi i Personalhuset ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer. Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson:

Jan Pedersen
Daglig leder Personalhuset Sørlandet
982 95 271 / jan.pedersen@personalhuset-sg.com