Ny kunde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Personalhuset Staffing Group inngår rammeavtale med UDI innen bemanningstjenester.  

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Staffing Group tildelt en rammeavtale med UDI innen bemanningstjenester. Formålet med rammeavtalen er å dekke UDIs behov for vikartjenester i daglig drift, samt å sikre beredskap der UDI på kort tid kan ansette vikarer om det raskt skulle oppstå behov.

Oppgavene er innenfor følgende yrkeskategorier:

  • Arkiv,
  • Sentralbord
  • Lønn
  • Regnskap
  • IT/data
  • Bud
  • Kontor/sekretær
  • Saksbehandling.

 «Det gleder oss at vi ar valgt som eneleverandør til UDI. Dette er en viktig seier, og vi ser virkelig frem til å bistå med våre skreddersydde bemanningskonsepter i tiden som kommer», sier Carl-Fredrik Bjor, Konsernsjef i Personalhuset Staffing Group. 

Gjennom anbudskonkurransen har UDI identifisert Personalhuset Staffing Group som det økonomisk mest fordelsaktive tilbudet, der Personalhuset Staffing Group scoret høyest på tildelingskriteriene Service og kapasitet og Rekruttering og oppdragsforståelse.   

I evalueringen skriver oppdragsgiver blant annet: «Tilbudet fra Personalhuset Staffing Group skiller seg ut fra de andre tilbudene på underpunktet knyttet til rutiner for oppfølging av vikarer mens de er utleid. Leverandøren har tilbudt et system for tett oppfølging av utleide vikarer som fremstår som det mest betryggende for oppdragsgiver.»

Rammeavtalen gjelder fra 8. desember 2016 til 7. desember 2018. Rammeavtalen kan deretter fornyes en eller flere ganger i ytterligere to år, senest til 7. desember 2020.

Vi i Personalhuset ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer. Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson:

Per-Ole Torvund
Regiondirektør Oslo & Akershus
959 95 304 / per-ole.torvund@personalhuset-sg.com

For mer informasjon om UDI se www.udi.no