Ny kunde: BTV Innkjøp

Personalhuset Staffing Group inngår rammeavtale på bemanningstjenester til barnehager og skoler til 9 kommuner i Buskerud fylke, samt Buskerud fylkeskommune gjennom BTV Innkjøp.

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Staffing Group tildelt en rammeavtale med BTV-Innkjøp innen bemanningstjenester til barnehager og skole til følgende oppdragsgivere:

 • Drammen kommune
 • Hurum kommune
 • Kongsberg kommune
 • Lier kommune
 • Nedre Eiker kommune
 • Ringerike kommune
 • Røyken kommune
 • Svelvik kommune
 • Øvre Eiker kommune
 • Buskerud fylkeskommune: Videregående skoler i Drammen, Hokksund, Hønefoss, Kongsberg, Lier, Røyken og Åmot
 • Arbeidsinstituttet i Drammen, Hønefoss og Kongsberg
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Ringerike Folkehøgskole

Formålet med rammeavtalen er å dekke kommunenes og fylkeskommunens behov for vikartjenester innen:

 • Barnehageassistenter
 • Barne- og ungdomsarbeidere
 • Barnehagelærere
 • Assistentlærere
 • Lærere
 • Adjunkt
 • Lektor
 • M.m.

BTV Innkjøp er et administrativt innkjøpssamarbeid bestående av Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, samtlige 21 kommuner i Buskerud, 12 kommuner i Telemark, Fylkesmannen i Buskerud og Telemark, samt Høgskolen i Sørøst-Norge (les mer på: http://www.bfk.no/innkjop/).

Gjennom anbudskonkurransen har BTV Innkjøp identifisert Personalhuset Staffing Group som det økonomisk mest fordelsaktive tilbudet, der Personalhuset Staffing Group scoret høyest på tildelingskriteriet Kvalitet/løsningsforslag.

I tildelingen står det blant annet: «Vi har vurdert besvarelsen til å ha gjennomgående svært gode kontroll- og kvalitetssikringsrutiner/-tiltak gjennom hele rekrutterings- og oppfølgingsprosessen, herunder har vi bl.a. vektlagt at dere har gitt en god beskrivelse av egnet kvalitetssikringssystem, med årlige interne og eksterne revisjoner, Iso-sertifisert, mv… Dere har gitt en god beskrivelse mht opplæring/veiledning, med gode rutiner for grunnopplæring og faglig oppdatering/kursing underveis i ansettelsesforløpet, og vi har totalt sett vurdert tilbudet deres til å være enda noe mer «spisset» mot det konkrete kontraktsoppdraget.»

Basert på faglig kompetanse og lang erfaring med utleie og rekruttering av medarbeidere til pedagogiske fagområder har Personalhuset Staffing Group utarbeidet et konsept for opplæring og utleie av medarbeidere til skoler, barnehager og SFO - vi kaller dette Pedagogisk. Konseptet er utviklet av en kompetansegruppe bestående av utdannede pedagoger med egen erfaring fra skole og barnehage, og er skreddersydd for å rekruttere og utvikle pedagogisk personell.

Rammeavtalen gjelder fra 23. februar 2017 og er gyldig i 2 år. Rammeavtalen kan deretter fornyes en eller flere ganger i ytterligere to år, senest til 22. februar 2021.

Vi i Personalhuset Staffing Group ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer. Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson i Drammen:

Mette Bolstad
Seniorrådgiver Drammen
982 95 189 / mette.bolstad@personalhuset-sg.com