Omstilling & utvikling

Vi har et eget fagmiljø som jobber med omstilling og utvikling. Vi gir støtte gjennom prosessen for både ledere og medarbeidere. En god prosess ivaretar employer brand, og bidrar til ro, fokus på fremtid og verdiskapning gjennom en krevende periode. 

Våre rådgivere gir råd og veiledning til ledere, tillitsvalgte og ansatte ved omstilling. Vi ivaretar overtallige ved omstilling og nedbemanning slik at de berørte får bistand på veien mot ny jobb. 

Spisskompetanse
Vi har spisskompetanse innen outplacement, omstilling, nedbemanning, karriererådgivning og bistand over i ny jobb. Våre kunder er virksomheter innenfor både privat og offentlig sektor.

Vårt fagmiljø kan også bidra til økt intern mobilitet og ressursutnyttelse gjennom skreddersydde:

  • Karriereprogram
  • Job Management Program
  • Kompetansekartlegging og –utvikling
  • Coaching i jobb 

For oss er det viktig å bidra til omstilling uten konflikt. Målsettingen er å bevare produktiviteten i virksomheten gjennom hele prosessen og bidra til at de som avslutter sitt arbeidsforhold kommer over i ny riktig jobb. 

Vi leverer våre omstillingstjenester på nordisk basis med lokale rådgivere.

Behov for bistand innen omstilling og utvikling?