Fylkesmennenes fellesadministrasjon leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene. I samarbeid med fylkesmennene utvikler og drifter de også digitale tjenester til publikum. Vi søker nå:

Om Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Fylkesmennenes fellesadministrasjon har høy fagkompetanse innen det administrative området, og kjenner embetene godt. Vårt oppdrag er å levere gode administrative tjenester som understøtter fylkesmannsembetene samfunnsoppdrag. Dette vil vi gjøre ved å standardisere og effektivisere de administrative prosessene og tjenestene i landets ti fylkesmannsembeter, samt å videreutvikle det administrative området.

Har du spørsmål om stillingene?

Knut Handeland
Seniorrådgiver Search & Selection
+47 98 29 52 78

Jan Pedersen
Regionssjef Sørlandet
+47 98 29 52 71

Espen Grande
Seniorrådgiver Search & Selection
+47 40 47 00 50