Hvordan ta kontakt med det uformelle arbeidsmarkedet?

Å kartlegge jobbmulighetene i det uformelle arbeidsmarkedet og ta kontakt med aktuelle arbeidsgivere krever målrettet og aktiv innsats.

Konkrete tips kan være

 • Vær bevisst på ditt jobbmål, din kompetanse og din motivasjon?
 • Finn nettverkspersoner, byråer eller bedrifter aktuelt å kontakte
 • Hent inn informasjon om potensielle arbeidsgivere/jobbmuligheter
 • Sett opp din matchanalyse
 • Registrer din CV i aktuell base hos byråer eller bedrifter
 • Finn rett kontaktperson og knytt kontakt på feks. LinkedIn
 • Ta kontakt, presenter hva du kan bidra med og avtal et møte eller send over informasjon
 • Forbered deg på å svare på hva du kan bidra med for å skape resultater

Nye jobbmuligheter finnes i både det formelle og det uformelle arbeidsmarkedet. Benytt begge kanaler på veien mot ny jobb!

Hvor finner jeg jobbene som ikke er utlyst?

Utlyste stillinger kalles det formelle arbeidsmarkedet. Det finnes flere jobbmuligheter i det uformelle arbeidsmarkedet. Hva er det? Stillinger som ikke er utlyst kan du finne blant annet

 • i ditt nettverk
 • hos bemannings- og rekrutteringsbyråene
 • ved å kontakte bedriftene direkte

Søker du kun utlyste stillinger vil det som oftest være mange konkurrenter til stillingen.

Fordelen ved å ta direkte kontakt er at du kan bli vurdert uten å bli sammenlignet med mange andre søkere.

Det uformelle arbeidsmarkedt utgjør ca. 60 – 70 % av alle stillinger. Det uformelle arbeidsmarkedet kan gi nye jobbmuligheter om du jobber målrettet og tar kontakt!

Hvor finner jeg jobbene?

Utlyste stillinger kan du finne på følgende steder

 • stillingsdatabaser som blant annet www.nav.no og www.finn.no
 • digitale medier som eksempelvis LinkedIn og Facebook
 • bemannings- og rekrutteringsbyråenes hjemmesider for eksempel www.personalhuset.no
 • bedriftenes hjemmesider

Her kan du registrere din CV og holde deg oppdatert om ledige stilllinger som kan være aktuelle for deg.

Det er imidlertid kun 30 – 40 % av ledige stillinger som blir utlyst - dette kalles det formelle arbeidsmarkedet.

Det finnes også et uformelt arbeidsmarked som kan gi nye jobbmuligheter!

Skriv en treffsikker jobbsøknad

En god jobbsøknad handler om din motivasjon. Viktige avsnitt i din jobbsøknad er: Hva er grunnen til at du søker stillingen? Hva kan du tilby? Hvorfor velge meg? En jobbsøknad er ingen gjentakelse av din CV, men skal gi et bilde av din motivasjon og hva du kan bidra med for å skape resultater i stillingen.

Lag en matchanalyse

Hvordan presentere din kompetanse og motivasjon skriftlig og muntlig? Et nyttig verktøy kan være matchanalysen. Du analyserer hva bedriften har behov for, din kompetanse og tenker gjennom hva du kan bidra med for å skape resultater i stillingen?

Matchanalysen bidrar til at du blir mer bevisst på hvilken kompetanse du skal legge vekt på for å øke sannsynligheten for å havne i ja-bunken og valgt videre i prosessen.

Kontakt ditt nettverk

Ditt nettverk kan være en viktig kilde til ny jobb. Har du kartlagt ditt nettverk og valgt ut hvilke personer i ditt nettverk som kan være nyttige for deg i jobbsøkerprosessen?

Tenk gjennom hva du ønsker før du tar kontakt med ditt nettverk. Ønsker du tips om stillinger som ikke blir utlyst, at de skal legge inn et godt ord for deg så din søknad blir vurdert eller bli mer synlig i jobbsøkerprosessen?

Bruk konkrete eksempler

Dersom du beskriver deg selv som for eksempel omgjengelig, fleksibel og resultatorientert, vil det virke mer troverdig hvis du kan underbygge dette.

Beskriv konkrete eksempler på resultater du har oppnådd og hva dine personlige egenskaper betyr for jobbresultatet.

Nøkkelkompetanse – det viktigste avsnittet i din CV?

Gir avsnittet en god presentasjon av din kompetanse? Presentasjonen skal vekke interesse!

Har du skrevet kort om både din faglige kompetanse og din personlige kompetanse samt hva det betyr for jobbresultatet?

Avsnittet bør være spisset i forhold til de stilllinger du søker – det krever en grundig analyse både av hva som kreves i stillingen og den kompetanse du har, både faglig og personlig.

Forbered deg godt før du ringer

Gjør et grundig forarbeid før du tar en telefon. Vi anbefaler at du sjekker LinkedIn før du ringer – det kan gi deg tips til hvordan du kan spisse budskapet. Sett deg et mål for samtalen og vær godt forberedt. Det kan være  mange som tar kontakt på telefon – vær godt forberedt, vis engasjement og bruk telefonsamtalen målrettet for å vekke interesse!

Vær en aktiv jobbsøker

Det krever mye egeninnsats for å få en ny jobb. Vis intiativ, ta kontakt og vær synlig.

Målet er å vekke interesse hos potensielle arbeidsgivere som etterspør din kompetanse  Erfaring viser at et høyt aktivitetsnivå gir raskere resultater!

Sett opp en plan for dine jobbsøkeraktiviteter

Er det utfordrende å strukturere hverdagen som jobbsøker?

Vi anbefaler at du setter opp en plan for dine jobbsøkeraktiviteter. En plan hjelper deg å holde fokus. Jobb planmessig og strukturert, men vær også fleksibel og åpen for endringer i planen.

Sett gjerne opp en ukeplan. Hva vil du gjøre neste uke for å nå målet om ny riktig jobb?

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om våre karriereprogram – ta kontakt med Inger-Lise Palm, seniorrådgiver Personalhuset Consulting & Outplacement på mail eller telefon 982 95 125.