Vi er Revidert Arbeidsgiver

Personalhuset Staffing Group mottok i dag NHO Service sin bekreftelse på at vi er godkjent Revidert Arbeidsgiver. Dette bekrefter vårt fokus på vårt arbeidsgiveransvar for våre utleide medarbeidere.

En bemanningsbedrift som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år.

For mer informasjon se www.revidertarbeidsgiver.no.