Personalhuset Staffing Group kjøper seg inn i Söder & Co

Norskeide Personalhuset Staffing Group kjøper seg inn i Söder & Co og blir største aksjonær med en kontrollerende eierandel.

I et krevende bemanningsmarked viser en av de største norske aktørene muskler og kjøper seg opp i det svenske bemanningsforetaket Söder & Co.

Gruppen får med dette en samlet Nordisk omsetning på over 1,2 milliarder (NOK) og befester sin posisjon som en betydelig bemanningsaktør i Norden. Transaksjonen fant sted 31.03.2016.

Personalhuset Staffing Group ble tablert i Norge i 2001, og har etablert virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Söder & Co har eksistert siden 1999, og som Söder & Co siden 2005. De har 10 lokasjoner i Sverige og fokuserer på bemanning til industri, lager, bygg, service, så vel som økonomi, administration, marked og salg. De omsatte i 2015 for 280 mill SEK, og hadde 589 utleide i perioden.

Personalhuset har sin største virksomhet i Sverige innenfor Helsesektoren, men leverer også mye bemanning til næringslivet ellers. Med dette kommer samlet omsetning i Sverige opp i 500 mill SEK pr år.

Gruppen får 40 kontorer i Norden. Carl-Fredrik Bjor trer inn som styreformann i i to av hovedselskapene i den nye gruppen.

- Vi skal vokse videre som gruppe, sier Group CEO Carl-Fredrik Bjor.
- Med denne investeringen står vi på flere ben, og vi er bedre rustet til å ta større organisk vekst i det største Nordiske enkeltmarkedet for bemanningstjenester.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med Söder & Co som en sterk Nordisk bemanningsaktør.

Mediekontakt:

Carl-Fredrik Bjor
CEO / Administrerende direktør
Personalhuset Staffing Group
Tel: 950 98 720
E-mail: carl-fredrik.bjor@personalhuset-sg.com

Magnus Fridebo
VD Söder & Co
Aktiebolaget Söder & Co
Tel: 0704 - 71 08 51
E-mail: magnus.fridebo@soderco.se