Personalhuset har inngått avtale om kjøp av 51% av det finske bemanningsselskapet Aaltovoima OY.

Den 30.12.2016 inngikk Personalhuset avtale om kjøp av 51% av det finske bemanningsselskapet Aaltovoima Oy.

Med en omsetning på rundt 90 MNOK er Aaltavoima Oy en betydelig betydelig aktør innen bygg og anlegg i det finske bemanningsmarkedet. Selskapet har tilgang til en sterk rekrutteringskanal i Baltikum. http://www.aaltovoima.fi/

-Med dette kjøpet vokser vi videre, og vi utvider vår tilstedeværelse i Finland betydelig.

Vi vil nå ha en samlet finsk omsetning på omkring 230 MNOK.

Personalhuset sin Country Manager Jarkko Martelius og CFO Claes Poulsen vil inngå i styret i Aaltavoima Oy, og nå starter et operasjonelt samarbeidet mellom de to selskapene.

Vi er veldig fornøyd med denne transaksjonen som utgjør et solid supplement til vår ambisjon om vekst i Norden.

Kristian Sundbye
Director Marketing & Communications
Personalhuset Staffing Group
Tel: 982 95 115
E-mail: kristian.sundbye@personalhuset-sg.com