"Danmark er nesten som Norge var for noen år siden"

Drøyt 30 arbeidssøkende ingeniører møtte opp da Personalhuset Staffing Group bød på ledige jobber i Danmark.

(Denne artikkelen er gjengitt fra Fædrelandsvennen 22.01.2016, og skrevet av Rune Øidne Reinertsen. Se saken her.)

– Det er bra for nordmenn å jobbe i Danmark og vice versa. Arbeidsmoralen er langt på vei den samme, nordmenn er populære hos oss, de er fleksible og flinke til å tilpasse seg en stadig mer digital arbeidshverdag. Dessuten har nordmenn og dansker det til felles at de sier ting rett ut. Svenskene går mye mer rundt grøten, sier Ulrik Blinkenberg.

Direktøren fra Personalhuset Staffing Group (PSG) i København har tatt turen til Clarion Hotel Ernst i Kristiansand for å markedsføre både bemanningsselskapets tjenester og konkrete, ledige jobber overfor arbeidssøkende, norske ingeniører. 

– Er det ingeniørmangel i Danmark? får han spørsmål om.
– Ja, bekrefter Blinkenberg og blir supplert av Jan Pedersen, PSG-sjef i Kristiansand: – Danmark er nesten som Norge var for noen år siden.

Overførbar kompetanse
Drøyt 30 interessenter har møtt opp. Med ett unntak er de av hannkjønn og Fædrelandsvennens grove anslag på gjennomsnittsalder er 35 år. 
– Danmark er jo i praksis like nærme som Oslo. Det vi har av utdannings- og praksisbakgrunn virker veldig overførbart – bare at det er mer landbasert i Danmark. Så klart det er interessant, bemerker Truls Braathen (31) og Majid Kurd (29). Førstnevnte måtte forlate Cameron Sense ved årsskiftet, Kurd er på vei ut fra MHWirth. Men begge har fått med seg bred erfaring fra hvert sitt boreteknologiselskap.

Så var det den ikke-faglige siden av saken, da. En har kjæreste som jobber i  Kristiansand, en har bolig som han trives så veldig godt i. – Det måtte vel bli ukependling, antyder begge.

– Vi tilbyr integrasjonspakke som kan inneholde alt fra kulturtilbud til bistand med bilkjøp, bolig, forsikring og pensjon. Den som måtte oppnå status som ekspert og får spesialbeskatning deretter, kan tjene mye på det, lokker Ulrik Blinkenberg.

Maskin og elektro
Christian Dalgaard fra PSG i Aalborg begynner å vise fram konkrete,
ledige jobber. Begrepene «maskiningeniør» og «elektroingeniør » går igjen. De trengs til konseptutvikling, til gassindustrien, til landbruket og som lærekrefter i «drilling» ved et teknisk universitet. I ett tilfelle kreves tyskkunnskaper. Geografisk er København godt representert, pluss at det er noen stillinger på Jylland.

– Både i København og på Jylland er norsk språk kurant. Men ikke på Fyn, i Odense-området. Der skjønner de hverken norsk eller svensk, opplyser Ulrik Blinkenberg.

– Et hyggelig land
Roar Fredriksen (50) har tatt turen fra hjembyen Drammen. I 24 år jobbet han i Aker-systemet i Oslo-regionen, så var det slutt. 
– Jeg kan holde på med arbeidssøk en stund og har flere ting på gang. Når det gjelder Danmark, er det jo det å si at det er et hyggelig land. Dessuten kan det være interessant å prøve noe nytt. Barna er blitt så store at de klarer seg selv, sier Fredriksen.

Tekst og Foto: Rune Øidne Reinertsen
rune.o.reinertsen@fvn.no