Personalhuset Staffing Group rekrutterer ny administrerende direktør

Carl-Fredrik Langård-Bjor vil under første kvartal 2017 tre ut av sin stilling som adm.direktør for Personalhuset Staffing Group for å starte i ny stilling som Konserndirektør ISS Facility Services. 

Langård-Bjor har under sine fem år som adm.direktør utviklet selskapet fra å være et mindre selskap med ca 400 millioner i omsetning, med utgangspunkt i Norge, til en omsetning på 1,2 milliarder med over 40 avdelinger i Norden.

Group CFO Claes Poulsen tiltrer nå som konstituert CEO for gruppen. Claes Poulsen har vært ansatt i Personalhuset siden 1. november 2014, og kjenner selskapet godt. Parallelt jobber styret med å finne erstatter. Målet om å utvikle selskapet videre som betydelig aktør i det Nordiske bemanningsmarkedet består.

For spørsmål kontakt  styrets formann:
Fredrik Thafvelin
Mobil 92030200
E-mail: fredrik.thafvelin@gmail.com