Ny kunde: Tolldirektoratet

Personalhuset Search & Selection inngår rammeavtale med Tolldirektoratet innen rekrutteringstjenester. 

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Search & Selection tildelt en rammeavtale med Tolldirektoratet. Formålet med rammeavtalen er å sikre Tolldirektoratet tilgang på kvalifisert rekrutteringsbistand i ansettelsessaker der Tolldirektoratet finner dette nødvendig. Omfanget av avtalen gjelder bistand til rekruttering av:

  • Ledere
  • Saksbehandlere
  • Tollaspiranter

Våre Search & Selection konsulenter skal være ledelsens rådgivere, tilretteleggere og støttespillere i rekrutteringsprosessen. I de enkelte rekrutteringsoppdragene vil vi bistå i hele eller deler av prosessen.  Rekrutteringsbistanden vil i hovedsak være aktuell i Oslo-området, men det kan også være behov for å bistå Tolldirektoratet i hele landet ved behov.

«Det gleder oss at vi er valgt som leverandør til Tolldirektoratet. Dette er en viktig seier, og vi ser virkelig frem til å bistå med våre skreddersydde rekrutteringstjenester i tiden som kommer», sier Carl-Fredrik Bjor, Konsernsjef i Personalhuset Staffing Group. 

Gjennom anbudskonkurransen har Toll- og avgiftsdirektoratet identifisert Personalhuset Search & Selection som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, der Personalhuset Search & Selection scoret høyest på tildelingskriteriet Kvalitet.  

I evalueringen skriver oppdragsgiver blant annet: «Personalhuset har en gjennomgående meget profesjonell beskrivelse av hele rekrutteringsprosessen. Arbeidsmetodikken er inkluderende, åpen og med høy service overfor oppdragsgiver. Metodebeskrivelsene fremstår med høy kvalitet. Personalhuset har en grundig gjennomgang av jobbanalyse og anvendelse av testverktøy for identifisering og vurdering av søkere.»

Rammeavtalen gjelder fra 1. desember 2015 til 30. november 2017. Rammeavtalen kan deretter fornyes en eller flere ganger i ytterligere to år, senest til 30. november 2019.

Vi i Personalhuset ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer. Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson:

Dag Haavardsen
Seniorrådgiver Personalhuset Search & Selection
970 78 748 / dag.haavardsen@personalhuset-sg.com