Ny kunde: Tolldirektoratet

Personalhuset Staffing Group inngår rammeavtale med Tolldirektoratet innen bemanningstjenester som eneleverandør.    

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Staffing Group tildelt en rammeavtale med Tolldirektoratet innen bemanningstjenester. Anskaffelsen skal dekke Tolldirektoratets behov for vikartjenester ved normal drift og samtidig sikre at direktoratet har beredskap i eventuelle perioder med økning i arbeidsmengde. Oppgavene vil i hovedsak være innenfor følgende yrkeskategorier:

  • Personal- og kursadministrasjon
  • Juridisk
  • Lønn
  • Arkiv
  • Sentralbord
  • Økonomi og regnskap
  • IT-/dataledelse.

Rammeavtalen er delt inn i to stillingsområder, hvor Personalhuset Staffing Group er valgt som eneleverandør for begge stillingsområdene:

  • Stillingsområde A – vikariat for medarbeidere
  • Stillingsområde B – vikariat for ledere

Gjennom anbudskonkurransen har Tolldirektoratet identifisert Personalhuset Staffing Group som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, der Personalhuset Staffing Group scoret høyest på tildelingskriteriet Kvalitet for begge stillingsområdene.

Under underkriteriet Utvelgelse av egnede kandidater står det i evaluering blant annet: «Leverandøren fremstår som løsningsorientert i sin besvarelse, med ulike alternativer for utvelgelse. Det er beskrevet en systematisk og strukturert utvelgelsesprosess med god forståelse for virksomhetens behov og stillingsområde».

Under underkriteriet Oppfølging av vikarer er det i evaluering blant annet lagt vekt på: «Besvarelsen viser stor grad av tilpasning i henhold til vikarenes behov og hvilke stillinger som erfaringsmessig krever mye oppfølging Leverandøren beskriver et meget detaljert oppfølgings- og kompetanseprogram for vikarer. Leverandøren fremstår som løsnings- og serviceorientert ovenfor oppdragsgiver og vikarer».

Avtalen inngås for en periode på to -2- år med opsjon på forlengelse en eller flere ganger i ytterligere to -2- år. Maksimal avtaletid er 4 år.

Personalhuset Staffing Group har fra før en rammeavtale på rekrutteringstjenester med Tolldirektoratet, og vi i Personalhuset ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid som totalleverandør av rekrutterings- og bemanningstjenester i årene som kommer.

Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson:

Per-Ole Torvund
Regionsjef Oslo & Akershus
959 95 304 / per-ole.torvund@personalhuset-sg.com