Ny rammeavtale: Statsbygg

Personalhuset Staffing Group har inngått rammeavtale om bemanningstjenester med Statsbygg. 

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Staffing Group tildelt en parallell rammeavtale på bemanningstjenester til Statsbygg. Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Deres hovedoppgave er å iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Rammeavtalen ble inngått 04.01.2018 og har en varighet på 3 år. Oppdragsgiver skal ha opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere 1 år/, til sammen maksimalt 4 år.

Rammeavtalen gjelder for områdene Oslo med omegn, Porsgrunn og Trondheim. Avtalen skal dekke Statsbyggs behov for vikarer og midlertidig bemanning innen merkantile fag som blant annet:

  • Lønn
  • Økonomi/ controller
  • Regnskap
  • Prosjektstøtte
  • Dokumentforvaltning
  • Sentralbord
  • Resepsjon

I meddelelsen trekker Statsbygg frem vårt vikaroppfølgingsprogram og vår rekrutteringsstrategi rettet mot denne avtalen.

«Statsbygg er en spennende kunde og vi gleder oss over å bli valgt som en av tre leverandører. Vi står klare til å betjene Statsbygg uansett hvor i landet behovet skulle oppstå, og vi ser virkelig frem til å bistå med våre skreddersydde bemanningskonsepter i tiden som kommer», sier Roger Normann Wiik, Salgs- og markedsdirektør i Personalhuset Staffing Group Oslo.

Vi i Personalhuset ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer. Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson:

Roger Normann Wiik
Salgs- og markedsdirektør
982 95 223 / rnw@personalhuset-sg.com 

For mer informasjon om Statsbygg se www.statsbygg.no