Ny kunde: GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Personalhuset Staffing Group inngår rammeavtale med GIEK innen bemanningstjenester.

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Staffing Group tildelt en parallell rammeavtale som førsteleverandør på bemanningstjenester til GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt www.giek.no).

I evalueringen skriver oppdragsgiver blant annet: «Tilbudet fra Personalhuset er blitt vurdert som best på kvalitet. Personalhuset har tilbudt vikarer med gjennomgående høyere kompetanse og mer relevant erfaring innen samtlige leveranseområder.»

GIEK er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Nærings‐ og fiskeridepartementet med 94 ansatte, lokalisert ved Aker brygge, Oslo.

GIEKs virksomhet knytter seg til å stille garanti for norsk eksport og investeringer i utlandet. GIEK yter garantier for lån gitt av norske og utenlandske banker (gir ikke selv lån). GIEKs garantier er utstedt på vegne av den norske stat. Vi tilbyr garantier for eksport av de fleste typer produkter og tjenester til over 150 land. Garantigivingen skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende vedtak fattet av Stortinget, vedtekter fastsatt av NFD, tildelingsbrev og Norges internasjonale forpliktelser.

Rammeavtalen skal sikre GIEK tilgang på kvalifisert personell innenfor fagområdene:

  • Arkivering
  • Reiseregninger/lønn/utbetalinger/regnskapsføring
  • Service- og sekretærtjenester

Rammeavtalen ble signert 29. juni 2016 og skal gjelde i 2 år. Rammeavtalen kan deretter fornyes i ytterligere 2 år.

«Vi gleder oss til å sette i gang», sier Per-Ole Torvund, Regionsjef i Personalhuset Staffing Group, «vi takker for tillitten GIEK har gitt oss, og gjør oss nå klare til å betjene GIEK på en god og effektiv måte».

Vi i Personalhuset ser frem mot et godt samarbeid i årene som kommer. Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson:

Per-Ole Torvund
Regionssjef Oslo og Akershus 
959 95 304 / per-ole.torvund@personalhuset-sg.com