Ny kunde: Fiskeridirektoratet

Personalhuset Staffing Group har inngått rammeavtale med Fiskeridirektoratet innen bemanningstjenester som førsteleverandør.   

Etter en offentlig anbudskonkurranse er Personalhuset Staffing Group tildelt en rammeavtale med Fiskeridirektoratet innen bemanningstjenester. Formålet med rammeavtalen er å dekke direktoratets behov for vikartjenester innen

  • Sentralbord/resepsjon
  • Renhold
  • Vaktmester og driftstekniker
  • Kantine

Fiskeridirektoratet er en norsk statlig etat med ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning. Etaten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og ledes av Fiskeridirektøren. Fiskeridirektoratet er det sentrale utøvende organ innen norsk fiskeri- og havbruksforvaltning, og har i tillegg en viktig rådgivningsfunksjon for Fiskeri- og kystdepartementet.  Fiskeridirektoratet skal betjene og yte service til de næringsdrivende innen fiskeri og havbruk. Les mer på http://www.fiskeridir.no/

Gjennom anbudskonkurransen har Fiskeridirektoratet identifisert Personalhuset Staffing Group som det økonomisk mest fordelsaktive tilbudet, der Personalhuset Staffing Group scoret høyest på tildelingskriteriene Kvalitet, herunder organisering av oppdraget.    

Rammeavtalen gjelder fra 19. desember 2016 til 18. desember 2018. Rammeavtalen kan deretter fornyes en eller flere ganger i ytterligere to år, senest til 18. desember 2020.

Vi i Personalhuset ser frem mot et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer. Ved spørsmål angående avtalen, vennligst ta kontakt med avtalens kontaktperson:

Steffen Aksdal
Regionsjef Bergen
400 11 666 / steffen.aksdal@personalhuset-sg.com