Ikke la førsteinntrykket avgjøre!

«Man har bare én mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk», sies det! Et førsteinntrykk av personer dannes raskt, ofte i løpet av sekunder eller minutter. Håndtrykk, blikk-kontakt, lukt, bekledning – alt er faktorer som bidrar til å underbygge et godt eller dårlig førsteinntrykk.

Vi mennesker har dessverre lett for å raskt danne oss en oppfatning av andre mennesker, ofte uten at vi har noe godt grunnlag for oppfatningen. Et fast og godt håndtrykk gir oss gjerne et godt førsteinntrykk, mens et slapt og kraftløst håndtrykk det motsatte. Men sier håndtrykket egentlig noe om personens kompetanse og egnethet for jobben?

I ansettelsesprosesser kan mange fort gå i den fella at man lar førsteinntrykk og magefølelse avgjøre hvem man skal ansette. Dette kan skje i korte, ustrukturerte intervjuer/møter, der man ikke lar faglige vurderinger ligge til grunn ved vurderingen av kandidaten. De psykologiske mekanismene spiller imot oss, det vil si at vi i for stor grad i løpet av intervjuet ser etter faktorer som bekrefter det opprinnelige inntrykket av personen og ikke faktorer som bestrider førsteinntrykket. Førsteinntrykket kan nok underbygge en del personlige egenskaper hos kandidaten, men den faglige ekspertisen og kompetanse må avdekkes på andre måter.

Vi som til daglig jobber med rekruttering og bemanning ser at struktur i intervjufasen, samt bruk av ulike verktøy for å bedømme en persons kompetanse, arbeidsmoral, karakter eller personlighet, er helt nødvendig for å gjennomføre trygge og gode ansettelser der et førsteinntrykk ikke skal være avgjørende. I mange tilfeller vil vi ha behov for å møte kandidatene flere ganger for å etablere trygghet rundt de vurderingene vi gjør.

En ansettelse er alltid en stor investering for virksomheten og må basere seg på mer enn et fast og godt håndtrykk, velduftende parfyme og stødig blikk!  

 

Skrevet av:
Knut A. Handeland
Kontorleder og seniorrådgiver Arendal
PersonalhusetStaffing Group