Bygg merkevare – vinn kampen om kandidatene!

Det finnes mange motivasjoner for å bytte jobb, bedre lønn og kortere reisevei er bare to av mange.

I et kresent arbeidsmarked hvor mange opplever at de kan velge blant arbeidsgivere blir employer branding stadig viktigere, man kan rett og slett tillate seg å velge den arbeidsgiveren man aller helst vil identifiseres med. Employer branding handler om å bygge identitet som arbeidsgiver, både ovenfor potensielt nye ansatte, egne ansatte og andre interessenter.

Nyutdannede studenters kåringer av «favorittarbeidsgivere» er en sterk indikator på hvilke selskap som har oppnådd en attraktiv merkevare som arbeidsgiver.

Jobb er et enkelt tema å ty til i sosiale sammenhenger. Rett arbeidsgiver kan fungere som en merkelapp, og som en del av identiteten når man er riktig stolt over arbeidsplassen. Det er også et viktig element for en bevisst karrierebygger.

Det er troverdig og verdifull markedsføring når internt ansatte snakker varmt om arbeidsgiver.

Sterke merkevarer kan ofte ansette høyere kompetanse til en lavere lønn, nettopp på grunn av selskapets employer brand. Verdt å tenke på?

God selvinnsikt som arbeidsgiver er avgjørende.
Et employer brand kan kun tuftes på ærlighet. Sosiale medier fungerer som tumleplass for både gode ambassadører og negative ryktespredere, og et employer brand må bygges på ærlighet om hvem selskapet er og hva det står for.

Misforhold mellom hvem man oppleves å være og hva man forsøker å fremstille seg som vil raskt avdekkes. Rett kommunikasjon av et selskaps kultur vil tiltrekke kandidater som passer inn i kulturen. Feil kommunikasjon om kulturen kan gjerne tiltrekke gode kandidater, men sjansen for at de vil føle seg forledet er stor. Uinnfridde forventninger ender lett i misnøye og tap av motivasjon.

Om et selskaps kultur ikke er attraktiv, og kandidatene uteblir, ja da må man kanskje jobbe med kulturen. Å bygge et attraktivt employer brand tar tid. Samtidig er det en investering som fort kan gi gevinster i et arbeidsmarked hvor det er kamp om de beste hodene.

De arbeidsgivere som klarer å skape et tydelig og positivt employer brand, vil ha et klart konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraften. Jobb med å bygge et positivt omdømme. Det vil betale seg!

Kristian Sundbye
Director Marketing & Communications
Personalhuset Staffing Group
Tel: 982 95 115
E-mail: kristian.sundbye@personalhuset-sg.com