Miljø & samfunn

Vi er opptatt av å være et bærekraftig selskap og gjør vårt ytterste for å ta vare på miljøet og samfunnet rundt oss. Som arbeidsgiver til flere tusen mennesker hvert år spiller Personalhuset en viktig rolle i manges liv. Vi skal ivareta våre medarbeideres arbeidsforhold på en god måte og vi skal bidra til at flere får realisert sine karrieremessige mål med våre tjenester. 

Miljøansvar

Vårt miljøarbeid skal være forebyggende og integrert i den daglige drift av hele virksomheten. Vår miljøbevissthet skal bedre virksomheten og komme kundene og samfunnet til gode.

Vi leverer produkter og tjenester som i seg selv har liten innflytelse på miljøet. Våre utleide medarbeidere arbeider under våre kunders instruksjon, og deres miljøpåvirkning avhenger av våre kunders miljøpolicy og miljøavtrykk. Vår policy er å holde eget konsum av ressurser på et lavt nivå. Dette omfatter, strøm, drivstoff, papir, flyreiser, m.m. Vi investerer i teknologiske løsninger som reduserer reisebehov og måler papirforbruk. Vi har vedtatt å endre bilparken over mot elbiler, og mot lavutslippsalternativer i geografier der elbil ikke vil ha tilstrekkelig kapasitet. 

Samfunnsansvar

Personalhuset er en stor nordisk arbeidsgiver. Årlig gir vi arbeid til nærmere 8.000 mennesker i hele Norden. For mange er vi den første erfaring med arbeidslivet og en positiv start på en lang yrkeskarriere.

Våre sosiale, miljømessige og etiske målsettinger gjenspeiles i vår atferd overfor kunder, ansatte, leverandører og andre interessenter. Vi er opptatt av å stå for det vi sier og å være en aktiv aktør. Vi følger egne program for oppfølging og ivaretakelse av våre medarbeidere, enten de jobber internt, eller eksternt hos en av våre mange oppdragsgivere.