Kvalitet & sertifiseringer

Vår kvalitet er vår varemerke. Gjennom årlige revisjoner og gode forbedringsprosesser har vi en rekke sertifiseringer og kvalitetsstempel. Vi er stolte av å være et selskap preget av kvalitet. 

Revidert Arbeidsgiver

Personalhuset er godkjent Revidert Arbeidsgiver. Dette bekrefter vårt fokus på vårt arbeidsgiveransvar for våre utleide medarbeidere. En bemanningsbedrift som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis. Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder. Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. For mer informasjon se www.revidertarbeidsgiver.no.

Registrert bemanningsforetak

Personalhuset er medlem i NHO Service Bemanningsbransjen. Som medlem forplikter vi oss til å overholde vedtektene til bemanningsbransjen, bransjens etiske retningslinjer, samt å respektere de beslutninger som gjøres i henhold til disse. Bemanningsbransjen i NHO Service har som hovedformål å skape trygghet for den enkelte ansatte og oppdragsgiver, og sikre seriøse forhold i bransjen. Se etiske retningslinjer for bemanningsbransjen

Personvern

Vi tar ansvar for å ivareta personvern, og behandle personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning. Vi behandler personopplysninger med basis i lovlig behandlingsgrunnlag og samtykke fra den registrerte. Les vår personvernpolicy her

ISO-sertifisert

For å leve opp til våre ansattes, kunders og kandidaters forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Personalhuset er ISO-sertifisert etter den internasjonale standarden for kvalitetsstyring, ISO 9001:2008. Sertifiseringen gjelder alle våre tjenester. For å kunne møte forventningene og kravene som stilles av omverdenen gjennomgår ledelsessystemet kontinuerlige forbedringer. Det følges også opp gjennom regelmessige interne og eksterne revisjoner, alt for å sikre kvaliteten på våre tjenester. 

Leverandør nettverk

Personalhuset er kvalifisert leverandør til en rekke bransjenettverk. Vi er kvalifisert leverandør til følgende leverandørregistre:

  • StartBANK
  • Achilles
  • Shellica
  • Trans Q