Hvem er vi?

Personalhuset er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi har stor geografisk spredning, og uansett hvor du møter oss vil samme høye kvalitet og entusiasme prege våre tjenester. Fra nærmere 30 avdelinger leverer vi bransjetilpassede bemanningskonsept over hele Norden.

Fra alle våre kontorer tilbyr vi tjenester innenfor områdene:

  • Rekruttering
  • Bemanning
  • Omstilling
  • Konsulenttjenester

Vårt mål er å være det mest innovative bemannings- og rekrutteringsselskapet i Norden, vi skal skape en fantastisk arbeidsplass og ha de mest fornøyde medarbeiderne i bransjen! Kundene er våre viktigste ressurser og vi jobber under mottoet «Clients first – Always!!»

Visjon & verdier

Vår visjon er; Vi utfordrer det etablerte – Vi møter morgendagen sammen med våre kunder gjennom fokus på teknologi og utvikling av mennesker.

Våre verdier er mer enn bare prat. Vi kan ikke drive en virksomhet med tusenvis av medarbeidere hver dag uten å etterleve våre verdier. Vi må lede vår adferd gjennom verdiene:

  • Bryr oss
  • Inspirerer
  • Utfordrer

Våre verdier

Vår historie

Personalhuset AS ble etablert i 2001. Høsten 2013 startet arbeidet med å bli en nordisk aktør.  Selskapet er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 1 oktober 2014 ble Personalhuset AS kjøpt av Adolfsen Group. 

I dag er Personalhuset en nordisk rekrutterings- og bemanningsaktør på egne ben med hovedsete i Oslo, og selskapet har vokst til å bli et av de største bemannings- og rekrutteringsselskapene i Norge og Norden.

Vår organisering

I 2014 overtok Adolfsen Group eierskapet til Personalhuset , og de kontrollerer nå selskapet som største aksjonær. Det vil si all virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Adolfsen Group består av flere konserner og selskaper og har 23.000 ansatte og en omsetning på 13 milliarder, innenfor eiendom, hotell, helse, service og rekrutterings- og bemanningstjenester.

Personalhuset inngår i konsernet OTIGA Group. OTIGA Group består av flere selskaper innen bemanning, rekruttering, omstilling og konsulenttjenester.

Vår ledelse

Vår ledergruppe er organisert i en struktur som letter hierarki og kommunikasjonsflyt på tvers av avdelinger og nivå. Under finner du kontaktinformasjon til vår ledelse.