Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering viser dine vekstvisjoner og sikrer at du møter motiverte kandidater. Annonsert rekruttering er en effektiv måte for bedriften din å finne nye ansatte på. Stillingen kandidaten skal tre inn i er klart definert, og den som søker på annonsen er høyt motivert for å gjøre jobben som trengs.

Gjennom annonsering får bedriften også medieprofilering. Eksponeringen sender signaler om en bedrift i vekst, og dere blir synlige i relevante mediekanaler.

Vårt bidrag

Planlegging
I samarbeid med oppdragsgiver velger vi media for annonsen og utarbeider en annonsetekst for stillingsutlysningen.

Søk etter kandidater
Vi tar oss av administrasjon og vurdering av søkermassen, identifiserer aktuelle søkere og kaller dem inn til intervju.

Vurdering av kandidater
Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse. Vi kan også gjennomføre evne- og ferdighetstester der dette er hensiktsmessig. 

Presentasjon av kandidater
Førstegangspresentasjonen foregår gjerne hos Personalhuset Search & Selection, mens møtet med de endelige finalekandidatene finner sted hos oppdragsgiver. Vi sjekker referanser og hjelper gjerne til med avtaleinngåelse og oppsett av arbeidskontrakter.

Oppfølging
Vi følger alltid opp våre oppdragsgivere og kandidater for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet har utviklet seg.

Kontakt oss

Visste du at...

... Personalhuset Search & Selection er tilknyttet en grafisk avdeling som bistår med å lage skreddersydde annonser til digitale og tradisjonelle medier? Vi bistår også med å lage skreddersydde videoannonser. Vi står for alt av publisering, administrasjon og rapportering. Vi vet hvordan vi skal nå de rette kandidatene, og du får nyte godt av våre gode rabatter.