Bemanning & Bemanningsbyrå

Vi er et rekrutterings- og bemanningsbyrå. Noen kaller oss også kun for et bemanningsbyrå eller vikarbyrå - og det er fint. Bemanning er nemmelig vår største tjeneste. 

I mange situasjoner er det mer praktisk å leie inn medarbeidere enn å ansette selv. Om behovet for permanent arbeidskraft er usikkert kan fleksibilitet gjennom innleie være løsningen. Personalhuset Staffing Group opplever ofte at våre utleide går over i faste stillinger, noe som forteller oss at våre kandidater holder høy kvalitet.

Situasjoner der innleie kan være hensiktsmessig:

  • Gjennomføring av prosjekter
  • Ferieavvikling
  • Sykdom og permisjoner
  • Produksjonstopper
  • Sesongsvingninger
  • Høy turnover

Kompetanse og innsats
Vi legger stor vekt på kvalitetssikring av våre utleide medarbeidere, og bruker mye tid på å rekruttere personer med relevante kvalifikasjoner. Vi kvalitetssikrer gjennom:

  • Personlige intervjuer
  • Referansesjekk
  • Kontroll av vitnemål og attester
  • Testing av kandidatene ved behov

Personalhuset Staffing Group følger opp underveis for å sikre at arbeidsforhold fungerer optimalt. Hvis ikke kandidaten oppfyller kravene som er avtalt, erstattes vedkommende.

Ansvaret ligger hos oss
Den innleide er ansatt i Personalhuset Staffing Group. Vi intervjuer, innhenter referanser og ansetter slik at vi kan gi våre kunder en medarbeider som løser oppgaver effektivt og profesjonelt. Vi har lang erfaring med personalutleie og er organisert i mindre driftsenheter med stor kompetanse og faglig stolthet.

Kartlegging og god kommunikasjon med kunden er en viktig faktor for å finne riktig medarbeider til kundens virksomhet og arbeidsmiljø. Jo bedre vi kjenner bedriften, jo lettere og raskere vil hjelpen være på plass.

1. januar 2013 ble Vikarbyrådirektivet innført i Norge. Formålet med direktivet er å sikre likebehandling mellom innleide og fastansatte. Dette vil blant annet si at våre utleide medarbeidere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som innleiers egne ansatte.

Vi er Revidert arbeidsgiver, medlem i NHO Service Bemanningsbransjen, og er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. 

Kvalitet & sertifiseringer

Behov for bemanningstjenester?