Send oss en uforpliktende forespørsel

Sammen finner vi den løsningen som passer best for din bedrift!

Vi har sommervikarene du trenger!

Sommeren er rett rundt hjørnet. Er du riktig bemannet for sommeren? Vi står klare med dyktige sommervikarer med rett kompetanse for din bedrift. Enten du trenger én vikar eller flere sesongarbeidere kan vi dekke ditt behov. Slapp av og nyt sommeren!

Situasjoner der innleie kan være hensiktsmessig:
I noen situasjoner er det mer praktisk å leie inn medarbeidere enn å ansette selv. Å benytte et bemanningsbyrå kan være løsningen ved ferieavvikling og sesongsvinger. Enten du har behov for én medarbeider til et kort oppdrag eller flere sesongarbeidere til langvarige oppdrag, kan vi hjelpe din bedrift.  

Innleie av sommervikarer kan være hensiktsmessig ved:

 • Ferieavvikling
 • Sesongsvingninger
 • Produksjonstopper
 • Gjennomføring av prosjekter
 • Sykdom og permisjoner
 • Høy turnover

Vi legger stor vekt på grundig kvalitetssikring av våre medarbeidere. Personalhusets kundegaranti skal bidra til at vi alltid oppfyller vår målsetting om rett person på rett plass til rett tid i hele den avtalte perioden.

Ansvaret ligger hos oss

Den innleide er ansatt i Personalhuset Staffing Group. Vi intervjuer, innhenter referanser og ansetter slik at vi kan gi våre kunder en sommervikar som løser oppgaver effektivt og profesjonelt. Vi har lang erfaring med personalutleie, stor kompetanse og faglig stolthet.

Vi er medlem i NHO Service Bemanningsbransjen, vi er Revidert arbeidsgiver og er registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak

Vi ordner lønnsutbetalinger, sørger for sykepenger og ser til at medarbeiderne er dekket av OTP og nødvendige forsikringer. Vi sørger for:

 • Rekruttering av rett medarbeider
 • Personalansvar
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn, feriepenger, sykelønn
 • Helligdagsgodtgjørelse
 • Kurs og utvikling
 • Forsikringer
 • HMS

Kompetanse og innsats
Vi legger stor vekt på kvalitetssikring av våre utleide medarbeidere, og bruker mye tid på å rekruttere personer med relevante kvalifikasjoner. Vi kvalitetssikrer gjennom:

 • Personlige intervjuer
 • Referansesjekk
 • Bakgrunnsjekk og kontroll av vitnemål og attester
 • Testing 

Personalhuset Staffing Group følger opp underveis for å sikre at arbeidsforhold fungerer optimalt. Hvis ikke kandidaten oppfyller kravene som er avtalt, erstattes vedkommende.

Med ønske om god sommerplanlegging!