Hvem er vi?

Personalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi har stor geografisk spredning, og uansett hvor du møter oss vil samme høye kvalitet og entusiasme prege våre tjenester. Fra nærmere 30 avdelinger leverer vi bransjetilpassede bemanningskonsept over hele Norden.

Fra alle våre kontorer tilbyr vi tjenester innenfor områdene:

  • Rekruttering
  • Bemanning
  • Omstilling

Visjon & verdier

Vår visjon er "å være avgjørende for våre kunders suksess". Dette er drømmen som inspirerer oss i vår hverdag. 

Våre verdier er mer enn bare prat. Vi kan ikke drive en virksomhet med tusenvis av medarbeidere hver dag uten å etterleve våre verdier. Vi må lede vår adferd gjennom verdiene:

  • Ansvarlighet - vi bryr oss
  • Kvalitet - vi leverer
  • Initiativ - vi handler
  • Ærlighet - vi respekterer

Vår historie

Det hele startet i 2001 da Personalhuset AS ble etablert. I 2005 ble Personalhuset AS en del av det verdensomspennende servicekonsernet ISS. Personalhuset AS endret da navn til ISS Personalhuset AS. 

I høsten 2013 startet arbeidet med å bli en nordisk aktør, og Personalhuset slo seg sammen med ISS sine bemannings- og rekrutteringsselskaper i Sverige, Danmark og Finland. Det nye navnet ble Personalhuset Staffing Group AS. Personalhuset Staffing Group AS var inntil 30 september 2014 eid av ISS A/S.

1 oktober 2014 ble Personalhuset Staffing Group AS solgt på nyt og er i dag eid av Adolfsen Group. 

I dag er Personalhuset Staffing Group en nordisk rekrutterings- og bemanningsaktør på egne ben med hovedsete i Oslo, og selskapet har vokst til å bli et av de største bemannings- og rekrutteringsselskapene i Norge og Norden. 

Vår organisering

I 2014 overtok Adolfsen Group eierskapet til Personalhuset Staffing Group, og de kontrollerer nå selskapet som største aksjonær. Det vil si all virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Adolfsen Group er et norsk selskap med over 5 milliarder i omsetning og virksomhet innenfor eiendom, hotell, helse, service og nå rekrutterings- og bemanningstjenester. 

Personalhuset Staffing Group inngår i en paraplyorganisasjon kalt OTIGA Group. OTIGA Group består av flere selskaper innen bemanning, rekruttering, omstilling og konsulenttjenester.

Vår ledelse

Vår ledergruppe er organisert i en struktur som letter hierarki og kommunikasjonsflyt på tvers av avdelinger og nivå. Under finner du kontaktinformasjon til vår ledelse.