Vi er ditt ledende rekrutteringsbyrå og bemanningsbyrå på Gardermoen.

Personalhuset Staffing Group, avdeling Gardermoen, har flere erfarne ansatte med solid personalfaglig kompetanse og lang erfaring innen rekruttering og bemanning. 

Avdeling Gardermoen bemanner og rekrutterer på alle nivåer og til alle bransjer i hele Gardermoen-området. Ta gjerne kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med å løse dine rekrutterings- og bemanningsbehov, eller hjelpe deg som ønsker nye jobbutfordringer.

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens veg 17
2060 Gardermoen 

Ansatte

Tommy Hoff Ødegaard
Regiondirektør Øst & Oslo
+47 982 95 131
E-post

Lene Bunes
Avdelingsleder Service & Logistikk
+47 920 11 115
E-post

Anne-Mette Haldorsen
Seniorrådgiver
+47 982 95 257
E-post

Kontakt oss - Gardermoen